Стручне праксе

Током студија, студенти имају могућност да се ангажују и стичу искуства у предузећима и ИТ компанијама са којима Факултет сарађује или је и сам оснивач. Посебно је корисно што студенти на тај начин имају могућност да сагледају место и улогу информационог система, као и одговорности дипломираних инжењера информационих технологија у оквиру савременог предузећа.
Сазнајте више...